ഊരുമൂപ്പനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത് 9 കിലോ മീറ്റര്‍ തലച്ചുമടായി നടന്ന്

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
111 Views
ഊരുമൂപ്പനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത് 9 കിലോ മീറ്റര്‍ തലച്ചുമടായി നടന്ന്
Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel
Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►
Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Category
News

Post your comment