ഒരു മുട്ടയുടെ വില????₹1400 എന്താണ് ഇത് ! BIG Ostrich Egg Boiled | cooking skill | Masterpiece

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!