കല്യാണത്തിന് ഇനി Makeup വേണ്ട ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കള്‍ വച്ച് മുഖം വെളുത്ത് ശോഭിക്കും Face Shining

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by malayale
19 Views
Don’t need makeup this remedy will make your face shining

If you want to attend public functions with a shining face, then don’t do any makeup. Just do this remedy a day before your function and it will make your face shining. You just need some things which are available at your home to do this remedy.

At first, take 4 teaspoons of milk which is not boiled and apply it on your face using a piece of cotton. Then wash it away after 2 minutes. Then take a clean bowl and add 2 teaspoons of fresh curd in it. The curd will make your skin soft and removes dark spots.

Add half a teaspoons of Kasturi turmeric powder in the curd and this will help you to make your skin tight. Apply this mixture on your face very well and massage your face using it for 2 minutes. Keep it there for 20 minutes and wash it away. You can do this thrice a week as well.

#MakeupMalayalam
Category
News

Post your comment