കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മഹാസമ്മേളനത്തിൽ മുന്നണി പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിക്കില്ല: കെഎം മാണി

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
175 Views
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് മഹാസമ്മേളനത്തിൽ മുന്നണി പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിക്കില്ല: കെഎം മാണി
Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel
Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►
Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Category
News

Post your comment