ഗാന്ധിജിയെ ജന്മദിനത്തിൽ വർണങ്ങളിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചിത്രകാരൻ വി ബാലു

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by malayale
54 Views
ഇന്നും നിറംകെടാത്തൊരു സ്വപ്നമാണ് ഗാന്ധിജിയും ഗാന്ധിസവും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറംചാർത്തിയ ഗാന്ധിജിയെ വർണങ്ങളിൽ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചിത്രകാരൻ വി.ബാലു

Click Here to free Subscribe : https://goo.gl/Deq8SE

**Stay Connected with Us**
Website: www.mathrubhumi.com
Facebook- https://www.facebook.com/mathrubhumidotcom/
Twitter- https://twitter.com/mathrubhumi?lang=en
Instagram- https://www.instagram.com/mathrubhumidotcom/


#Mathrubhumi
Category
Malayalam News Time

Post your comment