ഞാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്...| Kannur Shareef | Happiness Project | Madhyamam |

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by malayale
55 Views
എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടാവുമ്പോഴും സങ്കടമുണ്ടാവുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതും വിഷമം മാറ്റുന്നതും ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്​ടപ്പെടുന്ന സംഗീതത്തിലൂടെയാണ്. എന്നെ ഏറെ ഇഷ്​ടപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് എന്നെ സന്തോഷവാനാക്കുന്ന മറ്റൊന്ന്...
കണ്ണൂർ ശരീഫ്, ഗായകൻ
#KannurShareef #happinessproject #happiness
Subscribe Us ► https://www.youtube.com/c/Madhyamamnews
More news: http://www.madhyamam.com
Follow us on Social Media
Facebook ► https://www.facebook.com/Madhyamam/
Twitter ► https://twitter.com/madhyamam/
Instagram►https://www.instagram.com/madhyamamdaily/
Telegram ►https://t.me/madhyamam
Category
Malayalam News Time

Post your comment