മലപ്പുറത്തെ വാ​ഗമൺ | Local Route

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by malayale
51 Views
ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയെടുത്താൽ അതിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് വാഗമണ്ണിന്റെ സ്ഥാനം. എന്നാൽ ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമല്ല, മലപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഒരു വാഗമൺ.

യഥാർത്ഥ വാഗമണ്ണിന്റെ അതേ കാലവസ്ഥയോടുകൂടിയ ഈ പ്രാദേശിക ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാഴയൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കുന്നിൻ മുകളിലെ കാഴ്ചകളാണ് ലോക്കൽ റൂട്ട് ഇത്തവണ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.

Click Here to free Subscribe : https://goo.gl/Deq8SE

**Stay Connected with Us**
Website: www.mathrubhumi.com
Facebook- https://www.facebook.com/mathrubhumidotcom/
Twitter- https://twitter.com/mathrubhumi?lang=en
Instagram- https://www.instagram.com/mathrubhumidotcom/


#Mathrubhumi #LocalRoute #VazhayoorHills #MiniVagamon #LocalRoute #KeralaTourism #LocalDestinations #OneDayTrip #SunRiseSpotsinKerala
Category
Malayalam News Time

Post your comment