ശബരിമലയിലും പമ്പയിലും തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
41 Views
ശബരിമലയിലും പമ്പയിലും തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല;ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സര്‍ക്കാരിന് തന്നെ
Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel
Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►
Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Category
News

Post your comment