സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച്ച വരെ നടപ്പാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇവയാണ്... | Covid 19 in Kerala |

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by malayale
24 Views
#covid19 #lockdowninkerala
അത്യാവശ്യ യാത്രകൾക്ക് മാത്രം അനുവാദം
അനാവശ്യമായി വീടിനു പുറത്തിറങ്ങരുത്
അടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടരുത്​

Subscribe Us ► https://www.youtube.com/c/Madhyamamnews
More news: https://www.madhyamam.com/latest-news
Follow us on Social Media
Facebook ► https://www.facebook.com/Madhyamam/
Twitter ► https://twitter.com/madhyamam/
Instagram►https://www.instagram.com/madhyamamdaily/
Telegram ►https://t.me/madhyamam
Category
Malayalam News Time

Post your comment