ഹാന്റ വൈറസ് അപകടകാരിയോ? | madhyamam| Hanta Virus

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by malayale
51 Views
#covid19 #Coronavirus #hantavirus
ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കോവിഡ് ബാധയുടെ ആഘാതത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുേമ്പാഴാണ് ഹാൻറ വൈറസ്കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും െചെനയിൽനിന്നുതെന്ന. ഇതുമൂലം മരണമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഹാൻറ വൈറസ്? അത് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ്?
More news: http://www.madhyamam.com
Subscribe Us ► https://bit.ly/2OHsZLz
Whatsapp ►https://shr.link/vc8hw

Follow us on Social Media
Facebook ► https://www.facebook.com/Madhyamam/
Twitter ► https://twitter.com/madhyamam/
Instagram►https://www.instagram.com/madhyamamdaily/
Category
Malayalam News Time

Post your comment